Què és la MJS

Què és la Moguda Juvenil Salesiana?

La Moguda Juvenil Salesiana (MJS) és la comunió de diversos grups, moviments i associacions juvenils que, mantenint les seves característiques pròpies, coincideixen i s’uneixen a una mateixa proposta educativa i evangelitzadora, inspirada en l’esperit i l’estil de Don Bosco i Mare Mazzarello.

L’MJS es considera un moviment educatiu i pastoral de referència, és a dir, que els grups que en formen part es senten units els uns als altres en torn a uns valors com són els de l’Espiritualitat Juvenil Salesiana i els que proposen el projecte i estil de vida salesians.


Què és l’Espiritualitat Juvenil Salesiana?

L’Espiritualitat Juvenil Salesiana (EJS) és el que defineix a l’MJS. El que l’identifica com a moviment de referència és la vivència d’aquesta EJS; és l’element central de l’MJS que dóna sentit a la resta: activitats, estructures, grups, projectes...

L’EJS és una proposta de felicitat i entrega juvenil des de l’espiritualitat d’allò que és quotidià. La manera de fer de l’MJS és viure el dia a dia impregnats de Déu. Cal que, com a espiritualitat comuna a tots els grups, es vagi assumint per aquests per mitjà de processos adaptats a les seves realitats. Els animadors/es, monitors/es, responsables, directors/es, catequistes, voluntaris/es,... són els encarregats de transmetre aquesta EJS i viure-la amb coherència i profunditat; tot plegat, dotat dels corresponents processos formatius i d’acompanyament personal.

Les característiques més rellevants de l’EJS són:

- L’alegria: com a expressió externa de la felicitat que experimentem en sentir-nos bé amb Déu, els altres i nosaltres mateixos.
- L’amistat: com a entrega de la pròpia persona i acollida incondicional de l’altre.
- La vida de cada dia: com el lloc més adequat que Déu ens ofereix per a trobar-nos amb ell i d’aquesta manera créixer i realitzar-nos com a persones.
- Jesús ressuscitat: company de camí i model de referència amb el que estem cridats a establir una relació profunda.
- Església-Comunitat: de tots els que viuen segons l’estil de Jesús i la fan realitat essent membres actius i responsables.
- Maria Auxiliadora: la dona plena de vida, primera creient, que col·labora amb Crist i ens anima i auxilia com a mare i mestra.
- El compromís: com a responsabilitat d’assumir la pròpia tasca de col·laborar en la construcció d’una societat més humana i més justa, a la llum dels valors de l’Evangeli, amb especial predilecció per els joves més necessitats.

Qui som?

Som una coordinadora a nivell inspectorial (provincial), és a dir, per a Catalunya, Andorra, Balears i part de l’Aragó. En formem part, actualment, 6 persones. Aquest és un òrgan de coordinació a nivell més gran.

A nivell de grups que es referencien a l’MJS som:

- Federació d’Esplais i Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya.
- COR’s: grups de te atre i d’expressió.
- L’ONG VOLS: Voluntariat Solidari.
- Grups de Fe.
- PES: Plataformes d’Educació Social.
- Esports.
- Escoles salesianes.
- Salesians Don Bosco.
- Salesianes Filles de Maria Auxiliadora.
- Salesians Cooperadors.

Com ho vivim?

- Vivim l’MJS com a moguda de referència a les inspectories.
- Potenciem l’MJS a nivell local i inspectorial i la formació d’animadors amb l’Espiritualitat Juvenil Salesiana (EJS).
- Col·laborem amb l’animació i la organització de les trobades dels diferents àmbits de les inspectories (grups de fe, Federació de Centres Juvenils, ONG VOLS, COR’s,...)
- Ens fem presents a l’Equip Ample de Pastoral Juvenil, mantenint d’aquesta manera la coordinació amb les comissions inspectorials de la Delegació de  
Pastoral Juvenil.
- Biennalment organitzem el CampoBosco Inspectorial i, anualment, ens impliquem amb la Pasqua Jove.
- Representem a les inspectories al Consell Permanent de l’MJS d’Espanya.

Com ens organitzem?Contacte:

Toni Zafra (Coordinador)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada